Texas Phone Prefixes in 210-7XX Area Code

Phone Prefixes in the 210-7XX Area Code

Prefix Usage Primary City
(210) 797 Wireless San Antonio
(210) 768 Landline San Antonio
(210) 772 Wireless San Antonio
(210) 751 Unknown
(210) 714 Landline San Antonio
(210) 701 Wireless San Antonio
(210) 723 Wireless San Antonio
(210) 732 Landline San Antonio
(210) 776 Landline San Antonio
(210) 784 Wireless San Antonio
(210) 747 Wireless San Antonio
(210) 744 Wireless San Antonio
(210) 738 Landline San Antonio
(210) 733 Landline San Antonio
(210) 778 Wireless San Antonio
(210) 759 Wireless San Antonio
(210) 763 Wireless San Antonio
(210) 740 Wireless San Antonio
(210) 704 Landline San Antonio
(210) 774 Landline San Antonio
(210) 792 Wireless San Antonio
(210) 736 Landline San Antonio
(210) 718 Wireless San Antonio
(210) 727 Wireless San Antonio
(210) 795 Landline San Antonio
(210) 762 Landline San Antonio
(210) 766 Landline San Antonio
(210) 786 Wireless San Antonio
(210) 739 Wireless San Antonio
(210) 798 Landline San Antonio
(210) 785 Landline San Antonio
(210) 724 Wireless San Antonio
(210) 734 Landline San Antonio
(210) 789 Wireless San Antonio
(210) 770 Unknown
(210) 717 Wireless San Antonio
(210) 748 Landline San Antonio
(210) 725 Wireless San Antonio
(210) 705 Landline San Antonio
(210) 735 Landline San Antonio
Prefix Usage Primary City
(210) 703 Landline San Antonio
(210) 708 Wireless San Antonio
(210) 787 Wireless San Antonio
(210) 799 Wireless San Antonio
(210) 780 Unknown
(210) 715 Wireless San Antonio
(210) 713 Wireless San Antonio
(210) 756 Wireless San Antonio
(210) 788 Wireless San Antonio
(210) 752 Wireless San Antonio
(210) 707 Wireless San Antonio
(210) 767 Landline San Antonio
(210) 779 Wireless San Antonio
(210) 716 Wireless San Antonio
(210) 773 Wireless San Antonio
(210) 710 Wireless San Antonio
(210) 777 Wireless San Antonio
(210) 746 Wireless San Antonio
(210) 702 Landline San Antonio
(210) 760 Wireless San Antonio
(210) 754 Wireless San Antonio
(210) 782 Wireless San Antonio
(210) 731 Landline San Antonio
(210) 793 Wireless San Antonio
(210) 737 Landline San Antonio
(210) 706 Landline San Antonio
(210) 745 Landline San Antonio
(210) 771 Wireless San Antonio
(210) 781 Wireless San Antonio
(210) 749 Wireless San Antonio
(210) 730 Landline San Antonio
(210) 712 Wireless San Antonio
(210) 743 Landline San Antonio
(210) 775 Landline San Antonio
(210) 719 Wireless San Antonio
(210) 764 Landline San Antonio
(210) 755 Wireless San Antonio
(210) 720 Wireless San Antonio
(210) 757 Landline San Antonio
(210) 721 Unknown
(210) 722 Wireless San Antonio

More 2XX Area Codes Phone Numbers