Illinois Phone Prefixes in 773-2XX Area Code

Phone Prefixes in the 773-2XX Area Code

Prefix Usage Primary City
(773) 227 Landline Chicago
(773) 271 Landline Chicago
(773) 295 Landline Chicago
(773) 209 Wireless Chicago
(773) 216 Wireless Chicago
(773) 234 Wireless Chicago
(773) 267 Landline Chicago
(773) 289 Landline Chicago
(773) 237 Landline Chicago
(773) 232 Wireless Chicago
(773) 296 Landline Chicago
(773) 284 Landline Chicago
(773) 261 Landline Chicago
(773) 292 Landline Chicago
(773) 220 Wireless Chicago
(773) 260 Landline Chicago
(773) 204 Wireless Chicago
(773) 259 Wireless Chicago
(773) 238 Landline Chicago
(773) 242 Landline Cicero
(773) 219 Wireless Chicago
(773) 262 Landline Chicago
(773) 248 Landline Chicago
(773) 243 Landline Wood Dale
(773) 258 Wireless Chicago
(773) 240 Wireless Chicago
(773) 282 Landline Chicago
(773) 203 Wireless Chicago
(773) 252 Landline Chicago
(773) 228 Wireless Chicago
(773) 269 Landline Chicago
(773) 268 Landline Chicago
(773) 272 Landline Chicago
(773) 223 Wireless Chicago
(773) 217 Landline Chicago
(773) 294 Wireless Chicago
(773) 224 Landline Chicago
(773) 297 Wireless Chicago
(773) 249 Landline Chicago
(773) 250 Landline Chicago
(773) 222 Wireless Chicago
(773) 281 Landline Chicago
(773) 230 Wireless Chicago
(773) 236 Wireless Chicago
(773) 264 Landline Chicago
(773) 229 Landline Summit
(773) 246 Wireless Chicago
(773) 245 Landline Chicago
(773) 278 Landline Chicago
Prefix Usage Primary City
(773) 254 Landline Chicago
(773) 239 Landline Chicago
(773) 208 Wireless Chicago
(773) 291 Landline Chicago
(773) 290 Landline Chicago
(773) 226 Wireless Chicago
(773) 273 Landline Evanston
(773) 270 Wireless Chicago
(773) 241 Landline Chicago
(773) 210 Landline Chicago
(773) 279 Landline Chicago
(773) 288 Landline Chicago
(773) 244 Landline Chicago
(773) 285 Landline Chicago
(773) 280 Wireless Chicago
(773) 215 Wireless Chicago
(773) 206 Wireless Chicago
(773) 218 Wireless Chicago
(773) 255 Wireless Chicago
(773) 253 Landline Chicago
(773) 287 Landline Chicago
(773) 213 Wireless Chicago
(773) 257 Landline Chicago
(773) 266 Wireless Chicago
(773) 276 Landline Chicago
(773) 235 Landline Chicago
(773) 256 Landline Chicago
(773) 214 Wireless Chicago
(773) 202 Landline Chicago
(773) 205 Landline Chicago
(773) 265 Landline Chicago
(773) 298 Landline Chicago
(773) 299 Landline Chicago
(773) 263 Wireless Chicago
(773) 201 Wireless Chicago
(773) 233 Landline Chicago
(773) 231 Wireless Chicago
(773) 275 Landline Chicago
(773) 212 Wireless Chicago
(773) 207 Wireless Chicago
(773) 251 Wireless Chicago
(773) 274 Landline Chicago
(773) 286 Landline Chicago
(773) 277 Landline Chicago
(773) 247 Landline Chicago
(773) 293 Landline Chicago
(773) 225 Wireless Chicago
(773) 221 Landline Chicago
(773) 283 Landline Chicago

More 7XX Area Codes Phone Numbers