Illinois Phone Prefixes in 312-9XX Area Code

Phone Prefixes in the 312-9XX Area Code

Prefix Usage Primary City
(312) 994 Landline Chicago
(312) 993 Landline Chicago
(312) 944 Landline Chicago
(312) 948 Landline Chicago
(312) 932 Landline Chicago
(312) 941 Wireless Chicago
(312) 953 Wireless Chicago
(312) 952 Wireless Chicago
(312) 901 Wireless Chicago
(312) 913 Landline Chicago
(312) 951 Landline Chicago
(312) 980 Landline Chicago
(312) 920 Landline Chicago
(312) 957 Landline Chicago
(312) 914 Wireless Chicago
(312) 954 Landline Chicago
(312) 984 Landline Chicago
(312) 925 Wireless Chicago
(312) 991 Wireless Wheeling
(312) 923 Landline Chicago
(312) 903 Wireless Chicago
(312) 927 Wireless Chicago
(312) 906 Landline Chicago
(312) 919 Wireless Chicago
(312) 930 Landline Chicago
(312) 978 Wireless Chicago
(312) 915 Landline Chicago
(312) 902 Landline Chicago
(312) 955 Landline Chicago
(312) 971 Unknown
(312) 986 Landline Chicago
(312) 924 Landline Chicago
(312) 983 Landline Chicago
(312) 918 Wireless Chicago
(312) 990 Wireless Hinsdale
(312) 939 Landline Chicago
(312) 945 Landline Chicago
(312) 940 Landline Chicago
(312) 949 Landline Chicago
(312) 905 Landline Chicago
(312) 974 Landline Chicago
Prefix Usage Primary City
(312) 935 Landline Chicago
(312) 922 Landline Chicago
(312) 973 Landline Chicago
(312) 981 Landline Chicago
(312) 933 Wireless Chicago
(312) 985 Landline Chicago
(312) 909 Wireless Chicago
(312) 931 Landline Chicago
(312) 963 Wireless Chicago
(312) 943 Landline Chicago
(312) 960 Landline Chicago
(312) 928 Landline Chicago
(312) 972 Wireless Chicago
(312) 968 Wireless La Grange Park
(312) 992 Landline Chicago
(312) 907 Wireless Chicago
(312) 977 Landline Chicago
(312) 926 Landline Chicago
(312) 912 Landline Chicago
(312) 921 Landline Chicago
(312) 961 Wireless Chicago
(312) 938 Landline Chicago
(312) 969 Wireless La Grange Park
(312) 946 Landline Chicago
(312) 917 Landline Chicago
(312) 988 Landline Chicago
(312) 936 Wireless Chicago
(312) 929 Landline Chicago
(312) 999 Landline Chicago
(312) 910 Wireless Chicago
(312) 965 Wireless Chicago
(312) 947 Landline Chicago
(312) 916 Wireless Chicago
(312) 908 Landline Chicago
(312) 942 Landline Chicago
(312) 970 Landline Chicago
(312) 979 Wireless Chicago
(312) 987 Landline Chicago
(312) 962 Landline Chicago
(312) 997 Landline Chicago
(312) 904 Landline Chicago
(312) 996 Landline Chicago

More 3XX Area Codes Phone Numbers